ข่าวประชาสัมพันธ์

ทำอาชีพค้าขาย มีบ้านได้ง่ายๆเพียงแค่...

1.ลูกค้ามีการนำเงินเข้าบัญชีธนาคารสม่ำเสมอ 2.มีการเก็บเอกสารการซื้อของมาขาย 3.มีสัญญาเช่า 4.มีหน้าร้าน ทั้ง 4 ข้อ ข้างต้นทำให้ธนาคารเห็นแหล่งที่มาของรายได้ที่ชัดเจน จึงช่วยให้ธนาคารอนุมัติวงเงินสินเชื่อการกู้ซื้อบ้านได้ง่ายยิ่งขึ้น

9 จุดในบ้านที่เป็นแหล่งสะสมเชื้อโรค

เรามักจะให้ความสำคัญกับจุดใหญ่ ๆ ที่มองเห็นได้ง่าย แต่ความเป็นจริงแล้ว จุดเล็กๆ ภายในบ้าน เรามักจะมองข้ามสิ่งของอะไรที่เล็ก และจุดๆนั้นแหละมักจะเป็นแหล่งสะสมเชื้อโรค

หน้า 3/3 (24 รายการ)
LINE LOGO SVG ติดต่อสอบถาม
TOP