10 คำศัพท์ เกี่ยวกับการกู้อสังหาริมทรัพย์ที่ควรรู้

10 คำศัพท์ เกี่ยวกับการกู้อสังหาริมทรัพย์ที่ควรรู้

      หนึ่งในเรื่องที่ทำให้คนอยากมีบ้านต้องปวดหัว ก็คือคำศัพท์ด้านการเงินอย่างไม่ต้องสงสัย และคงจะงงกับตัวย่อทั้งหลาย ดังนั้นเราจะมาเปิดคลังคำศัพท์ 10 คำ ที่เกี่ยวกับการกู้อสังหาริมทรัพย์ แล้วจะทำให้การซื้อบ้านกลายเป็นเรื่องง่ายทันที

1.เงินดาวน์ (Down Payment)

    คำนี้จะคุ้นหูกันดีนะคะ “เงินดาวน์” เป็นจำนวนเงินที่จ่ายล่วงหน้าเมื่อซื้อบ้าน ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของราคาบ้าน เช่น บ้านราคา 4 ล้านบาท และเราวางเงินดาวน์บ้านเป็นจำนวน 1 ล้านบาท เท่ากับเราเหลือราคาบ้านที่จะต้องจ่ายจริงอยู่ที่ 3 ล้านบาท (ไม่รวมดอกเบี้ยที่จะต้องจ่ายในกรณีกู้ยืม)

เงินดาวน์ (Down Payment)

2.เงินกู้ (Loans)

     เงินที่มาจากการกู้ยืมสถาบันการเงิน บุคคลที่กู้เงินจะต้องจ่ายคืนตามสัญญาที่ทำไว้ รวมถึงดอกเบี้ยในระยะเวลาที่กำหนด

เงินกู้ (Loans)

3.ค่างวด (Installment)

     ค่างวด คือ ยอดเงินที่ต้องผ่อนชำระแต่ละเดือน โดยคำนวณจากยอดวงเงินกู้  อัตราดอกเบี้ย และระยะเวลาการกู้

4.อัตราดอกเบี้ยเงินกู้แบบคงที่ (Fixed Rate)

      อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ที่กำหนดไว้ตายตัว ไม่มีการปรับอัตราขึ้นลงตามต้นทุนของทางธนาคาร มีความคงที่ตลอดอายุการทำสัญญา หรือตามช่วงเวลาที่ตกลงกัน

อัตราดอกเบี้ยเงินกู้แบบคงที่ (Fixed Rate)

5.อัตราดอกเบี้ยเงินกู้แบบลอยตัว

     อัตราดอกเบี้ยที่เปลี่ยนแปลงตามเงื่อนไขทางการเงิน หรือตลาดการเงิน เป็นอัตราดอกเบี้ยไม่คงที่ตลอดระยะเวลาการกู้ยืม อัตราดอกเบี้ยจะปรับตามสภาวะตลาด หรือเงื่อนไขการเงินที่กำหนดไว้ในสัญญา

6.LTV (Loan to Value)

     อัตราส่วนระหว่างจำนวนเงินที่ผู้กู้ยืมให้กับมูลค่าของทรัพย์สินที่ถูกนำมาจำนองเป็นสัดส่วนระหว่างยอดหนี้กับมูลค่าทรัพย์สินที่ผู้ประกันให้ธนาคารหรือสถาบันการเงินอื่นๆ

LTV (Loan to Value)

7.DSCR

  เป็นอัตราส่วนที่ใช้วัดความสามารถในการชำระหนี้ของผู้กู้ โดยนับดอกเบี้ย และเงินที่ต้องจ่ายในรายเดือน และหารด้วยรายได้ หรือกำไรที่สามารถใช้ในการชำระหนี้ได้

8.MLR (Minimum Loan Rate) 

      อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ขั้นต่ำที่ธนาคารกำหนดเรียกเก็บลูกค้ารายใหญ่ชั้นดีในที่นี้ หมายถึง มีประวัติการเงินดี หลักทรัพย์ค้ำประกันเพียงพอ โดยมักจะใช้กับเงินกู้ระยะยาวที่กำหนดระยะเวลาแน่นอนอย่างสินเชื่อเพื่อการประกอบธุรกิจ

MLR (Minimum Loan Rate)

9.MRR(Minimum Retail Rate)

   อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ขั้นต่ำ ที่ธนาคารเรียกเก็บจากลูกค้ารายย่อยชั้นดี ไม่มีประวัติเสียทางด้านการเงิน อาทิ สินเชื่อส่วนบุคคล สินเชื่อที่อยู่อาศัย

10.ค่าจำนอง

     ค่าธรรมเนียมที่กรมที่ดินเรียกเก็บจากผู้ที่ทำเรื่องขอกู้ซื้อบ้าน/ซื้อคอนโดกับทางธนาคาร เพราะฉะนั้นใครที่ซื้อบ้านหรือคอนโดด้วยเงินสดจะไม่ต้องพบเจอกับค่าจดจำนอง

ค่าจำนอง

 

บ้านมืองสอง บ้านที่ใช่ ตรงใจคุณ

 

สนใจซื้อบ้านมือสองรีโนเวทพร้อมอยู่

>>> เลือกชมบ้านมือสองรีโนเวทได้ที่นี่ คลิกเลย <<

Facebook : Capital Asset ศูนย์รวมบ้านมือสอง กรุงเทพฯ 

Youtube : CapitalAsset_Official

Line : @capitalasset

Tel : 061-246-2111 , 061-227-4999

บ้านมือสองรีโนเวท ต้อง Capital Asset บ้านที่ใช่ ตรงใจคุณ

LINE LOGO SVG ติดต่อสอบถาม
TOP