2,050,000 บาท
  • ที่ดิน : 24.0 ตารางวา
  • พื้นที่ใช้สอย : 150 ตารางเมตร
2,090,000 บาท
  • ที่ดิน : 21.0 ตารางวา
  • พื้นที่ใช้สอย : 150 ตารางเมตร
หน้า 6/45 (270 รายการ)