28,000,000 บาท
  • ที่ดิน : 589.0 ไร่
  • พื้นที่ใช้สอย : 598 ตารางเมตร
หน้า 2/12 (68 รายการ)