9จุดในบ้านที่มักเป็นแหล่งสะสมเชื้อโรค

ลองมาดูว่ามีจุดไหนภายในบ้านบ้างที่ควรให้ความใส่ใจในเรื่องความสะอาด ก่อนจะเป็นแหล่งเพาะพันธุ์เชื้อโรคและทำให้คนในบ้านป่วยได้

LINE LOGO SVG ติดต่อสอบถาม
TOP