3,390,000 บาท
  • ที่ดิน : 18.8 ไร่
  • พื้นที่ใช้สอย : 167 ตารางฟุต
หน้า 8/8 (47 รายการ)