1,650,000 บาท
  • ที่ดิน : 18.8 ตารางวา
  • พื้นที่ใช้สอย : 130 ตารางเมตร
12,000 บาท
  • ที่ดิน : 28.8 ตารางวา
  • พื้นที่ใช้สอย : 110 ตารางเมตร
2,090,000 บาท
  • ที่ดิน : 17.4 ตารางวา
  • พื้นที่ใช้สอย : 100 ตารางเมตร
หน้า 1/4 (20 รายการ)